Informacje prawne

WYDAWCA WITRYNY  
TCL, Overseas Marketing Limited (Macao Commercial Offshore)
Siedziba: Almeda Dr Carlos De Assupcao, No 263 EDIF. China Civil Plaza 11th Floor, Flat C, MACAU CHINA.
Nr SIRET: 494 155 641 000 17
Dyrektor ds. publikacji: Alain PAKIRY
communication.europe@tcl.com


HOSTING

Oceanet

7 rue des Frênes, ZAC de la pointe
72190 SARGE-LES-LE-MANS
02 43 50 26 50
FRANCJA


PROJEKT / WYKONANIE STRONY 

RAZORFISH NANCY - Agence Grand Est 14 rue François de Neufchâteau 54000 Nancy France Tél : 33 (0)3.83.91.47.80 Fax : 33 (0) 3.83.91.47.87 - Site Internet : www.razorfish.com


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podczas korzystania ze strony internetowej www.tcl.eu uzytkownik moze byc poproszony o podanie swoich danych, takich jak nazwisko, adres e-mail. TCL nie ujawnia podanych danych osobowych osobom trzecim.
Uzytkownicy niniejszego serwisu sa zobowiazani do przestrzegania przepisów ustawy dotyczacej informatyki, plików i wolnosci, której naruszenie podlega sankcjom karnym. Musza powstrzymac sie, w przypadku danych osobowych, do których maja dostep, od ich gromadzenia, niewlasciwego oraz ogólnego uzytkowania, od wszelkich dzialan mogacych naruszac prywatnosc i dobre imie osób.
Zgodnie z ustawa „Informatyka i Wolnosc” z dn. 6 stycznia 1978 roku przysluguje Ci prawo do dostepu do Twoich danych osobowych, jak równiez do ich modyfikowania, poprawiania i usuniecia. Aby to zrobic, wystarczy wyslac zapytanie do TCL, 121 rue d'Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt, Francja.


WLASNOSC INTELEKTUALNA

Hiperlacza
TCL wspiera tworzenie laczy hipertekstowych do stron wchodzacych w sklad jej witryny. Ogólnie rzecz biorac, kazdy link prowadzacy z innej strony internetowej na strone TCL musi wyraznie wskazywac uzytkownikowi, ze zostaje on skierowany na strone www.tcl.eu, w szczególnosci poprzez podanie pelnego i widocznego adresu URL. Ponadto, TCL zastrzega sobie prawo do zazadania usuniecia linków, co do których uzna, iz moga one zaszkodzic jej wizerunkowi lub naruszac jej prawa.

Zrzeczenie sie odpowiedzialnosci
TCL i wszystkie osoby trzecie zaangazowane w tworzenie tej strony nie daja zadnych gwarancji, wyraznych lub dorozumianych, ani nie ponosza odpowiedzialnosci za wykorzystanie niniejszej publikacji. Z tego tytulu nie moga byc zobowiazane wobec uzytkownika lub innej strony za szkody bezposrednie lub posrednie, specjalne, szczególne lub drugorzedne wynikajace z korzystania z tej strony lub innej witryny powiazanej z nia za pomoca hiperlacza.

Niektóre informacje i dane dostepne na stronie www.tcl.eu zostaly opracowane przez osoby trzecie: TCL zobowiazuje sie dolozyc wszelkich staran w celu zapewnienia ich wiarygodnosci, istotnosci, dokladnosci i kompletnosci, ale nie moze byc pociagnieta do odpowiedzialnosci za bledy, brak dostepnosci witryny i / lub obecnosc wirusów na swojej stronie internetowej. Tresc wszelkich informacji zwrotnych przekazywanych do TCL bedzie uznawana za jawna i wolna od praw.

Prawa autorskie
Opublikowane dane i znaki towarowe wymienione na stronie www.tcl.eu sa wylaczna wlasnoscia ich prawnych wlascicieli. Calkowite lub czesciowe wykorzystanie tekstu, znaków towarowych i / lub logo pobranych z witryny bez wyraznej zgody ich wlascicieli jest zabronione w rozumieniu art. L. 713-2 kodeksu wlasnosci intelektualnej. Wszystkie elementy takie jak struktura ogólna, a takze oprogramowanie, teksty, obrazy animowane lub nieruchome, dzwieki, know-how, rysunki, grafiki oraz inne czesci wchodzace w sklad strony internetowej moga byc wykorzystywane wylacznie przez TCL. Calkowite lub czesciowe odtworzenie tej strony, w jakikolwiek sposób bez wyraznej zgody TCL, jest zabronione i stanowi naruszenie podlegajace karze z art. L. 335-2 i nast. kodeksu wlasnosci intelektualnej. TCL zastrzega sobie prawo do dochodzenia na drodze sadowej jakiegokolwiek naruszenia jej praw wlasnosci intelektualnej.

Chcesz wiedzieć więcej o naszych produktach?

Odkryj pełną gamę i znajdź telewizor, który najbardziej Ci odpowiada.

Więcej informacji