Juridisk meddelelse

Webstedets redaktør

TCL Europe
Hovedkontor : 9-15 Rue ROUGET DE L’ISLE
92130 Issy-les-Moulineauxe
Siret : 824 094 528e


Publikationsdirektør: Bill Jiang

 

Host

HEXANET
Bâtiment Les Dauphinelles
CS 90001
3 Allée Albert Caquot, 51100 Reims (Tél : 03 26 79 30 05).

 

Webstedets redaktør

Når brugeren besøger webstedet www.tcl.eu, kan denne blive bedt om at oplyse sit navn og sin e-mailadresse. TCL videregiver ikke dine personoplysninger, som du måtte sende til virksomheden.

Brugerne på webstedet skal følge gældende bestemmelser i fransk lov om databeskyttelse. Overtrædelse af loven kan straffes med sanktioner. Hvad angår personoplysninger de har adgang til må de fx ikke indsamle dem, anvende dem til et andet formål end de er beregnet til, og generelt til ethvert formål, som kan krænke privatlivets fred eller personers omdømme. 

I henhold til fransk lov af 6. januar 1978 om databeskyttelse kan du få adgang til, rette i, ændre og slette dine personoplysninger. Ret i givet fald henvendelse til TCL, 15 rue Rouget de Lisle, 92130 Issy les Moulineaux, Frankrig.

 

Intellektuel ejendomsrettighed

Hyperlinks

TCL er positiv over for oprettelse af hyperlinks til virksomhedens websted. Generelt skal et hyperlink, der oprettes fra et andet websted til TCL's websted tydeligt vise internetbrugeren, at denne omdirigeres til webstedet www.tcl.eu, ved fuldt og tydeligt at vise denne webadresse. Desuden forbeholder TCL sig ret til at anmode om at slette de hyperlinks, virksomheden vurderer kan skade sit image eller sine rettigheder.

 

Ansvarsfraskrivelse

TCL og de tredjeparter, der er impliceret i oprettelsen af dette websted, giver ingen garantier, udtrykkelige eller underforståede, og påtager sig intet ansvar for brugen af denne publikation. Derfor kan de ikke holdes til ansvar over for en bruger eller en anden part, for direkte, indirekte, specielle eller særlige skader, eller følgeskader, der måtte opstå på grund af brugen af dette websted eller et andet websted via hyperlink.

Nogle informationer og oplysninger, der kan læses på webstedet www.tcl.eu er produceret af tredjepart: TCL forpligter sig til at yde sit bedste, for at det skal være pålideligt, relevant, korrekt og fyldestgørende, men kan ikke gøres ansvarlig for fejl, manglende adgang til webstedet og/eller tilstedeværelse af virus på sit websted. Indholdet af tilbagemeldinger til TCL vil blive anset for ikke-fortroligt og uden rettigheder.

 

Ophavsret

Offentliggjorte oplysninger og mærker, der er nævnt på webstedet www.tcl.eu tilhører de respektive ejere. Hel eller delvis gengivelse af disse tekster, varemærker og/eller logoer, baseret på elementer fra webstedet, uden udtrykkelig tilladelse fra ejerne er således ikke tilladt i henhold til artikel L. 713-2 i loven om intellektuel ejendomsret. Ingen elementer, som fx den generelle struktur samt software, tekst, animerede billeder og stillbilleder, lyde, viden, tegninger, grafik og alle andre komponenter på dette websted er udelukkende til brug for TCL. Hel eller delvis gengivelse af dette websted, på hvilken måde dette måtte være, uden udtrykkelig tilladelse fra TCL, er ikke tilladt og er en ulovlig efterligning, der kan straffes i henhold til L335-2 og følgende i loven om intellektuel ejendomsret. TCL forbeholder sig ret til at forfølge eventuelle krænkelser af sine immaterielle rettigheder.